logo

"Het verleden is voorbij,
de toekomst is nog niet
aangebroken.
Het enige wat we
werkelijk hebben
is het nu"

 

- Sogyal Rinpoche

a1a2a3a4a5a6b1b2b3b4b5b6

c1c2c3c4

Wat is mindfulness?

Mindfulness: eenvoudig maar niet gemakkelijk

De kern van mindfulness is eenvoudig en wordt gekenmerkt door:

  • met aandacht
  • aanwezig zijn in het hier en nu
  • zonder oordeel waarnemen
  • met een milde houding

Het blijkt dat we in ons leven vaak onbewust reageren op situaties. We worden voor 90% geleid door automatische reacties. Soms is dat helpend, vaak echter ook niet.
In mindfulness leren we de automatische reactiepatronen te herkennen, om zo bewuste keuzes te kunnen ontwikkelen en er niet meer door geleefd te worden.
Deze patronen bouwen we in de loop van ons leven op en laten zich nu eenmaal niet zo maar veranderen. Daar schuilt ook het 'niet gemakkelijk' in.

Waarom is het zo populair?
Het is niet verwonderlijk dat mindfulness zo'n vlucht heeft genomen. De snelheid en complexiteit van onze wereld is enorm. De aandacht wordt meer en meer versnipperd door alle prikkels die er op ons afkomen en waar we wat mee menen te moeten. Het gaat er niet om de praktijk van alledag te veranderen of te beoordelen als zijnde 'niet goed'. We leven nu eenmaal in deze wereld. Het gaat er wel om door de aandachttraining anders om te gaan met de stress en klachten die daaruit voort kunnen komen.