logo

Mindfulness Amersfoorta2Mindfulness Amersfoort - aanbod en agendaa4Mindfulness Amersfoort - Inspiratiea6b1Mindfulness training in Amersfoortb3Mindfulness Amersfoort - Contact opnemenb5Mindfulness Amersfoort - Nieuws

Privacyverklaring opslag en uitwisseling gegevens in het kader van trainingsactiviteiten

 

Inleiding

Vanaf mei 2018 dienen alle bedrijven, organisaties en ZZP-ers te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Mindfulnesswerkt, praktijk voor aandachttraining, kent geen rechtsvorm, maar is een samenwerkingsverband tussen de zelfstandig gevestigde trainers Gerdine van Nieuwpoort (De Nieuwe Poort) en Henk Willems (Aandacht&Compassie Amersfoort).
Op de activiteiten en diensten die door hen middels Mindfulnesswerkt worden aangeboden is deze verklaring van toepassing.

 

Over welke gegevens van u gaat het?
Vooraf:

a. Intake
Gedurende het kennismakingsgesprek wordt met u gesproken over de aanleiding om de training te gaan doen en welke doelen u wilt bereiken. Dit gesprek is nodig om tot een goede match te komen, om vast te stellen of de training op dit moment past bij uw wens/vraag.
Gedurende het gesprek zal de trainer wat aantekeningen maken als geheugensteun.
Nadat u in overleg hebt vastgesteld of u gaat deelnemen aan de training, zal de trainer deze aantekeningen vernietigen.

 

b. Inschrijving
Indien u gaat deelnemen aan de training krijgt u per mail een in Word invulbaar inschrijfformulier toegestuurd. Hierop staan uw NAW gegevens, telefoon en mail. Ook staan er nog een aantal vragen op die betrekking hebben op uw doelen. Tevens verklaart u middels het formulier dat u de regels rondom deelname en betaling accepteert.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat hierop medische informatie wordt aangegeven.
Het formulier wordt in PDF vorm, digitaal bewaard door de trainer waar u de training bij volgt.
De trainer draagt zorg voor adequate bescherming van de digitale gegevensopslag, zoals actuele virusscanner en firewall. Dit om naar vermogen gegevenslek door hackers te voorkomen.
De bewaartermijn van het formulier is 7 jaar. Dit heeft te maken met het feit dat u ‘opdrachtgever’ bent en dat de belastingdienst fiscale controle tot 7 jaar terug moet kunnen uitvoeren.

 

c. Uitwisseling met derden
In incidentele situaties kan het voorkomen dat op verzoek van de potentiele deelnemer er uitwisseling plaats heeft tussen trainer en bijvoorbeeld een behandelaar, zoals psycholoog of psychiater. Dit heeft veelal te maken met het vaststellen of de training past naast een lopende behandeling en of de timing passend is.

Deze uitwisseling vindt dus alleen plaats op verzoek van de potentiele deelnemer en niet voordat er schriftelijke toestemming is vastgelegd.
Van de uitwisseling wordt door de trainer niets vastgelegd en bewaard.

 

Tijdens en na de training:

Alles wat tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt besproken is strikt vertrouwelijk en blijft binnen de groep. Dit wordt in de eerste bijeenkomst als zodanig besproken.

Facturering
Lopende de training krijgt u een factuur opgestuurd met daarin uw NAW gegevens en de data waarop u de training hebt gevolgd.
Mocht u de training bij uw zorgverzekeraar of bijvoorbeeld werkgever declareren, dan geldt ook hier dat er geen andere gegevens op de factuur worden vermeld en dat nooit gegevens over u aangaande de training worden verstrekt.

 

Vragen

Deze verklaring is bedoeld om inzicht te geven hoe binnen de praktijk veilig met uw persoonlijke gegevens, die in het kader van de training van u worden gevraagd, wordt omgegaan.
Mochten er evenwel vragen van uw kant zijn dan horen wij dat graag.

 

Aldus opgesteld op 1 mei 2018 door Gerdine van Nieuwpoort en Henk Willems
Categorie 1 Trainers MBSR/MBCT/MBCL
Lid van de beroepsvereniging VMBN